Regionala Luftvårdsdagen 2020 header background.

Regionala Luftvårdsdagen 2020

2020-10-29 14:37:01

författare: oslvf

Social hållbarhet med perspektivet luftkvalitet

Stort och varmt tack till alla engagerade luftvårdare -både talare och åhörare. Det blev en spännande dag, inte minst med ett långt program och genomgående engagemang för framåtblickande.

Lotta Palmlunds presentation.

Alla presentationer finns nu att ta del av. Från vår hemsida länkar vi till vår Youtube kanal där inspelad material finns.

"Social hållbarhet behöver bli en lika naturlig del av planering som miljöaperspektivet har blivit" -Lotta Palmlund

TAGGAR:

Hälsa
Luftvårdsdagen
                    

Tidigare luftvårdsdagar