Årsmöte

Årsmöte 2024

 

Förbundet högsta beslutande organ är det årliga årsmötet som hålls i slutet av april. Till årsmötet inbjuds ombuden som för kommun brukar företrädas av förtroendevald politiker. Medlem kan anmäla ett ordinarie ombud och en ersättare. Även styrelsens ledamöter deltar och därutöver är också beredningsgruppen inbjuden. Vid årsmötet hålls ett föredrag om aktuell luftvårds fråga och eller redovisning av mätresultat från föregående år.

Årsmöte 2024 är fredag den 19 april 13.15-15.00 och är ett fysiskt möte. Anmälan görs senast 5 april till kansliet genom utskickad länk. Kontakta kansliet för att registrera besluts protokoll och för att få anmälnings formulär om detta inte redan är mottagits.

Handlingar här>>

Förbundets stadgar kan du ladda ner här>>

Vid årsmöten presenteras mätresultat från föregående år. Ta del av den kortversion med WHOs nya riktlinjer inkluderad här pdf>>

Protokollet från årsmötet 2023 kan du ta del av här eller på protokollsidan

Röstberättigade ombud

Röstberättigade ombud är ordinarie ombud. Är du som ersättare är osäker på om du ska rösta, kontakta ordinarie ombud.

Vid rösträkning kommer vi gå igenom om fullmakt finns för den som avlägger röst samt att endast en röst läggs per medlem.

 

Företag, landsting och statliga myndigheter


Department of Environmental Science and Analytical Chemistry
 (ACES)
Beslut 2023
Ordinarie:
Emelie Graham
Ersättare:

Institutet för Miljömedicin 
Ordinarie:
Olena Gruzieva
Ersättare:
Anne-Sophie Merritt

Korsnäs AB 
Ordinarie:
Ersättare:

Region Uppsala 
Beslut 2023
Ordinarie:  Marta Fallgren

Ersättare:
 Neil Ormerod (V)

Region Stockholm
Beslut 2022/23
Ordinarie: Victor Siljevik (M)
Ersättare:
Truls Ljungström (M))

Region Gotland
Beslut 2023
Ordinarie: Kjell Wahlström (S)
Ersättare: Tore Tillander (v)

Trafikverket
Region Stockholm
 
Ordinarie: 
Jesper Lindgren
Ersättare: 

MMK (Institutionen för material och miljökemi) Stockholms universitet
Ordinarie: Ioannis Sadiktsis

 

Kommuner -

Östergötlands län

Kinda kommun
Ordinarie: Petra Kjellgren (KD)
Ersättare: Sabina Andersen (MP)

Finspång kommun
Ordinarie: Hugo Andersson (C )

Vadstena kommun

Norrköpings kommun
Ordinarie: Fredrik Bergqvist (L)
Ersättare: Cecilia Ambjörn (V)

Valdemarsvik kommun
Ordinarie: Anders Jonsson (M)
Ersättare: Örjan Carlsson (S)

Söderköpings kommun

Mjölby kommun
Ordinarie: Lennart Karlsson (M)

Motala kommun

Ydre kommun

Åtvidabergs kommun
Ordinarie: Cecilia Ambjörn (V)

Linköpings kommun

Gävleborgs län

Bollnäs kommun
Beslut 2023
Ordinarie: Lars-Erik Hansson (C)
Ersättare:
Hans Rodin (SVP)

Gävle kommun
Ordinarie: Ulla Westerberg (MP)
Ersättare: 
Anna Wretblad (C)

Hofors kommun
Ordinarie:
Ersättare:

Hudiksvalls kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie:
Lina Johnsson (MP)
Ersättare:
Jan-Erik Jonsson (C)

Ljusdals kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie:
Ulf Nyman (M)
Ersättare: Jens Furuskog (SD)

Nordanstigs kommun Ej medlem

Ockelbo kommun
Ordinarie: Sune Lang (S)
Ersättare
: Fadum Abdi (S)

Ovanåkers kommun
Ordinarie:
Ersättare:

Sandvikens kommun
Ordinarie: Peter Ahlmén (S)
Ersättare:

Söderhamns kommun
Beslut 2022/2023
Ordinarie
: Magnus Ludvigsson (L)
Ersättare
: Lillemor Svensson (S)

 Uppsala län

Enköpings kommun
Beslut 2023

Ordinarie: Jan Eriksson (L)
Ersättare:
Ros-Mari Bålöw (S)

Heby kommun Ej medlem

Håbo kommun
Beslut 2023
Ordinarie: Christian Nordberg (M)
Ersättare
: Werner Schubert (S)

Knivsta kommun
Beslut 2023
Ordinarie:
Gabriel Virgo Perback (KD)
Ersättare:
Martin Sjödin (S)

Tierps kommun
Beslut 2023
Ordinarie: Emma Lokander (M)
Ersättare
: Solange Lahtinen (KD)

Uppsala kommun
Beslut 2023

Ordinarie: Anette Fischer (V)
Ersättare
: Lina Fernström (C)

Älvkarleby kommun
Beslut 2023
Ordinarie:
Henrik Jonsson (S)
Ersättare: 
SusAnne Mastonstråle (M)


Östhammars kommun

Beslut 2019
Ordinarie:
 Bertil Alm (C)
Ersättare:
 Pär Olof Olsson (M)

Stockholms län

Botkyrka kommun
Beslut 2019 ej 2023

Ordinarie: 
Niklas Gladh (MP)
Ersättare: 
Sina Aho

Danderyds kommun
Beslut 2023

Ordinarie: Johan Hjelmqvist (M)
Ersättare: Anders Bergstrand (M)

Ekerö kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Per Ekström (M)
Ersättare:
 Carl Stråhle (MP)

Haninge kommun
Beslut 2023
Ordinarie:
Nicole Forslund (L)
Ersättare:
Lars Lindholm (M)

Huddinge kommun
Beslut 2023

Ordinarie: Lars Björkman (HP)
Ersättare:
Diana Molinsky (M)

Järfälla kommun
Beslut 2023
Ordinarie: Jatinder Singh (C),
Ersättare:
Dan Engstrand (M)

Lidingö stad
Beslut 2023
Ordinarie:
Maria Eriksson
Ersättare:  

Nacka kommun
Beslut 2024

Ordinarie: Agnes Palinski (M)
Ersättare:
Eva Berg Arbro (S)

Norrtälje kommun
Beslut 2023
Ordinarie:
Kurt Pettersson (L)
Ersättare:
Kristiina Mustonen (V)

Nykvarns kommun
Beslut 2023
Ordinarie:
Anders Önbäck (S)
Ersättare:
Gunilla Lindstedt (NP)

Nynäshamns kommun
Beslut 2023

Ordinarie: Ebbe Larsson (L)
Ersättare:
Kerstin Andersson (MP)

Salems kommun
Beslut 2022/2023
Ordinarie:
Anders Klerkefors (R)
Ersättare:
Sead Kosevic (M)

Sigtuna kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
 Gill Brodin (C)
Ersättare: 
Lars Lagerdahl (M)

Sollentuna kommun
Beslut 2023

Ordinarie: Jonas Riedel (C)
Ersättare:
 

Solna stad
Beslut 2023

Ordinarie: Viktoria Johansson (MP)
Ersättare:
Hélène Sevastik (S)

Stockholm stad
Beslut 2023
Ordinarie:
Lars Strömgren (MP)
Ersättare:
Elisabeth Ekmehag (M)

Sundbybergs stad
Beslut 2022/2023
Ordinarie:
 Stefan Bergström (C)
Ersättare:
Eva Pavoni (M)

Södertälje kommun
Beslut 2023
Ordinarie:
 Ingvar Wallin (S)
Ersättare:
Hans Joglund (SD)

Täby kommun
Beslut 2023
Ordinarie: 
Johan Algernon (M) 
Ersättare:
 Jan-Åke Willumsen (L)

Tyresö kommun
Beslut 2023

Ordinarie: Marie Åkesdotter (MP)
Ersättare: Björn Andersson (M)

Upplands-Bro kommun 
Beslut 2023
Ordinarie:
 Marcus Sköld (M)
Ersättare: Martin Normark (L)

Upplands Väsby kommun
Beslut 2024
Ordinarie:
Gert Lindström (S) 
Ersättare:
Johan Damström (M)

Vallentuna kommun
Beslut 2023
Ordinarie:
 Johan Skog (M)
Ersättare:
 Jerri Bergström (S)

Vaxholms stad
Beslut 2022/23
Ordinarie:
Agneta Biärsjö Rindal (KD)
Ersättare:
 Leslie Öqvist (L)

Värmdö kommun (2021)
Ordinarie:
Peter Berg (C)
Ersättare: 
Kitty Sahlén (S)

Österåkers kommun
Beslut 2023
Ordinarie:
 Conny Söderström (M)
Ersättare:
Roger Lindahl (S)

Kommuner - Södermanlands län

Eskilstuna kommun
Beslut 2023
Ordinarie: Björn Larsson (S)
Ersättare:
Ann Berglund (M)

Flens kommun
Beslut 2023
Ordinarie: Roger Tiefensee (C)
Ersättare
: Lisbeth Brevig

Gnesta kommun
Beslut 2023
Ordinarie: Andreas Gauffin (SD)
Ersättare:
 

Katrineholms kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Michael Hagberg (S)
Ersättare
: Anders Karlsson (M)

Nyköpings kommun
Beslut 2022/2023
Ordinarie: Marcus Pehrsson (S)
Ersättare

Oxelösunds kommun
Beslut 2023
Ordinarie:Tapio Helminen (M)
Ersättare:
Tommy Karlsson (S)

Strängnäs kommun
Beslut 2023
Ordinarie: Anders Härnbro (S)
Ersättare:
Magnus Stuart (M)

Trosa kommun
Beslut 2022/2023
Ordinarie: Thomas Jansson (C)
Ersättare:
Karin Bråth (S)

Vingåkers kommun
Beslut 2023

Ordinarie: Per-Erik Eriksson (SD)
Ersättare:
Håkan Persson (S)

 

Information årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Förbundets årsmöte 2023 kommer  vara fysisk vid Saturnus konferens, Hornsgatan, Stockholm.

Anmälan önskas senast 6 april. 

Datum: 21 april
Tid: kl. 13.15-15.00

Ombud får tillsänt handlingar per epost och de kommer även att finnas att ta del av här som pdf>>

För frågor tveka inte att kontakta kansliet.

Vid kommande årsmöte kommer mätresultaten från året 2022 presenteras.

Kallelse med länk fås genom att kontakta kansliet kansliet. Kontaktuppgifter hittar du här

Handlingar till årsmötet kan laddas ner från denna sida när klara.

Stadgar>>

 

 

Tidigare årsmöten

Program årsmötet 2022

Årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Föreslagen dagordning

Punkt 8.-11:Endast vid förbundsstämma då sådant ska förekomma (nästa tillfälle förbundsstämma 2023)

1.       Fastställande av röstetal

2.       Val av ordförare och sekreterare för årsmötet

3.       Val av 2 justerare tillika rösträknare

4.       Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst

5.       Fastställande av föredragningslista

6.       Föredragning av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse
samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret

7.       Stadgerevidering med anledning av nya medlemmar.

8.       Val av ordförande och vice ordförande till förbundet för mandatperioden

9.       Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för mandatperioden

10.   Val av 3 revisorer jämte ersättare för mandatperioden

11.   Val av valberedning

12.   Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår

13.   Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift

Motioner till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast 2 månader före årsmötet.
Handlingar utsänds via epost 14 dagar innan årsmötet.

 

Sammanfattning av mätresultat 2020
Lars Burman, SLB-analys, sammanfattar resultaten av förbundens mätningar för 2020. En skriftlig sammanfattning kommer bifogas handlingar.

Branden i Kagghamra ur luftföroreningsperspektiv
Michael Norman, SLB-analys

Möjlighet till gemensam digital eftermiddagsfika, mingel och diskussion.

Tidigare information från året 2020
Förbundets stämma 2020 äger rum fredag 24 april kl.10.00-12.00 vid Saturnus konferens, Stockholm. Se karta här bredvid. Handlingar utsänds två veckor innan årsmöte. Protokoll läggs upp och även tidigare finns att här >>protokoll. Kallelse utsändes en månad innan och finns att ta del av här ovan enligt stadgarna två veckor innan sammanträde. På högra sidan här kan du se anmälda ombud. Anmälningar som är inkomna och godkänns för stämman 2020 är markerad med ”Beslut 2019”. Frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du här.

Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet!

Detta gör du i en epost till:

Förbundssekreterare via frida-eik.kvarnstrom@storsthlm.se

Förbundets årsmöte är:
Fredag 24 april kl.13.00-14.00 vid Saturnus konferens, Stockholm. Se karta här.

Efter årsmöte blir det presentationer. Se program i kallelse.

Kallelse utsändes en månad innan samt finns att ladda ner.

På högra sidan här kan du se anmälda ombud. Anmälningar som är inkomna och godkänns för stämman 2020 är markerad med ”Beslut 2019”.

Handlingar utsänds två veckor innan årsmöte.
Protokoll läggs upp och även tidigare finns att här >>protokoll.

Frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du här.

Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet!

Detta gör du i ett mail till:
förbundssekreterare via frida.eik-ohman@oslvf.se

Anmälan årsmöte

Till årsmötet gäller anmälan. 

Detta gör du i ett mail till:
förbundssekreterare via frida.eik-ohman@oslvf.se

Kallelse

Kallelse utsändes en månad innan samt för året 2020 finns den att ladda ner>>här. 

Kallelse för 2021 kommer att bli tillgänglig här när aktuellt.

Valberedning 2023-2027

Ordinarie ledamöter:

Olle Reichenberg (M), Danderyd. Sammankallande
Sofie Ågren Mandoki (S),  Sundbybergs kommun
Jan Lahenkorva (S), Bollnäs kommun
Bertil Alm (C), företrädare för Uppsala läns kommuner
Roger Ljunggren (S), företrädare för Södermanlands läns kommuner
Vakant, Regioner i  Stockholms och Uppsala län
Vakant, Företagen och de statliga verken

Ersättare:

Lars Johansson (FP), Botkyrka kommun
Johan Sjölander (S), Stockholms stad
Ingemar Kalén (KD), Hofors kommun
Vakant, företrädare för Uppsala läns kommuner
Vakant, företrädare för Södermanlands läns kommuner
Vakant, Regioner Stockholms och Uppsala län
Vakant, Företagen och de statliga verken

Revisorer 2023-2027

Ordinarie

Göran Dahlstrand (S)Berthold Gustavsson (M)

Ersättare

Mia Sydow Mölleby (V)

 

Plats

Förbundets årsmöte 2024 är fredag 19 april kl.13.15-15.00 Vid årsmötet gäller endast fysisk närvaro. På kartan ser man kansliets placering. Årsmötet kommer att vara på Saturnus konferens, Hornsgatan 15, nära Slussen.

Här under kan man ta del av tidigare års presentationer. 

Presentationer tidigare årsmöten

Medlemmar

Våra medlemmar tar luftfrågor på allvar, läs mer om våra medlemmar och kontaktombud här

Läs mer