Årsmöte

Årsmöte 2023

Förbundet högsta beslutande organ är det årliga årsmötet som hålls i slutet av april. Till årsmötet inbjuds ombuden, ett ordinarie ombud och en ersättare från varje medlemsorganisation. Även styrelsens ledamöter deltar och därutöver är också beredningsgruppen inbjuden. Vid årsmötet hålls ett föredrag om aktuell luftvårdsfråga.

Årsmöte 2023 är fredag den 21 april 13.15-15.00 och är ett fysiskt möte. 

Förbundets stadgar kan du ladda ner här>>

Vid årsmöten presenteras mätresultat från föregående år. Ta del av den kortversion med WHOs nya riklinjer inkluderad här pdf>>

Röstberättigade ombud

Röstberättigade ombud är ordinarie ombud. Är du som ersättare är osäker på om du ska rösta, kontakta ordinarie ombud.

Vid rösträkning kommer vi gå igenom om fullmakt finns för den som avlägger röst samt att endast en röst läggs per medlem.

 

Företag, landsting och statliga myndigheter


Department of Environmental Science and Analytical Chemistry
 (ACES)
Beslut 2019
Ordinarie: 
Alexander Håkansson
Ersättare:

Institutet för Miljömedicin 
Ordinarie:
Petter Ljungman
Ersättare:

Korsnäs AB 
Ordinarie:
Ersättare:

Region Uppsala 
Beslut 2019
Ordinarie: 
Bengt Fladvad (MP)
Ersättare:
 Neil Ormerod (V)

Region Stockholm
Beslut 2022/23
Ordinarie: Victor Siljevik (M)
Ersättare:
Truls Ljungström (M))

Region Gotland Eva Ahlin (C)

Trafikverket
Region Stockholm
 
Ordinarie: 
Michelle Benyamine
Ersättare: 

 

Kommuner -

Östergötlands län

Kinda kommun
Ordinarie: Petra Kjellgren (KD)
Ersättare: Sabina Andersen (MP)

Finspång kommun

Vadstena kommun

Norrköpings kommun
Ordinarie: Åsa Sköldestig (S)
Ersättare: Jan Thilander (MP)

Valdemarsvik kommun
Anders Jonsson (M)
Örjan Carlsson (S)

Söderköpings kommun

Mjölby kommun
Ordinarie: Lennart Karlsson (M)

Motala kommun

Ydre kommun

Åtvidabergs kommun

Linköpings kommun

Gävleborgs län

Bollnäs kommun
Ordinarie: 
Ersättare:

Gävle kommun
Ordinarie: Ulla Westerberg (MP)
Ersättare: 
Anna Wretblad (C)

Hofors kommun
Ordinarie:
Ersättare:

Hudiksvalls kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie:
Lina Johnsson (MP)
Ersättare:
 Karin Hansson (C)

Ljusdals kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie:
Ulf Nyman (M)
Ersättare: Jens Furuskog (SD)

Nordanstigs kommun Ej medlem

Ockelbo kommun
Ordinarie: Sune Lang (S)
Ersättare
: Fadum Abdi (S)

Ovanåkers kommun
Ordinarie:
Ersättare:

Sandvikens kommun
Ordinarie: Peter Ahlmén (S)
Ersättare:

Söderhamns kommun
Beslut 2022/2023
Ordinarie
: Magnus Ludvigsson (L)
Ersättare
: Lillemor Svensson (S)

 Uppsala län

Enköpings kommun
Beslut 2022/2023

Ordinarie: Jan Eriksson (L)
Ersättare:
Ros-Mari Bålöw (S)

Heby kommun Ej medlem

Håbo kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie: Christian Nordberg (M)
Ersättare
: Werner Schubert (S)

Knivsta kommun
Beslut 2022/2023
Ordinarie:
Gabriel Virgo Perback (KD)
Ersättare:
Martin Sjödin (S)

Tierps kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie: Emma Lokander (M)
Ersättare
: Solange Lahtinen (KD)

Uppsala kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Klara Ellström (MP)
Ersättare
: Tommy Peterson (KD)

Älvkarleby kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie:
Henrik Jonsson (S)
Ersättare: 
SusAnne Mastonstråle (M)


Östhammars kommun

Beslut 2019
Ordinarie:
 Bertil Alm (C)
Ersättare:
 Pär Olof Olsson (M)

Stockholms län

Botkyrka kommun
Beslut 2019

Ordinarie: 
Niklas Gladh (MP)
Ersättare: 
Sina Aho

Danderyds kommun
Beslut 2022/2023

Ordinarie: Johan Hjelmqvist (M)
Ersättare: Anders Bergstrand (M)

Ekerö kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Per Ekström (M)
Ersättare:
 Carl Stråhle (MP)

Haninge kommun
Beslut 2022/2023
Ordinarie:
Nicole Forslund (L)
Ersättare:
Lars Lindholm (M)

Huddinge kommun
Beslut 2022/2023

Ordinarie: Nicole Forslund (L)
Ersättare:
Lars Lindholm (M)

Järfälla kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Marcus Gry (M)
Ersättare: 
Andreas Fogeby (S)

Lidingö stad
Beslut 2019
Ordinarie:
 
Ersättare:  
Anna Britta Bergman (M)

Nacka kommun
Beslut 2022/23

Ordinarie: Cecilia Gardner Larsson (M)
Ersättare:
Eva Berg Arbro (S)

Norrtälje kommun Beslut 2022/2023
Ordinarie:
Kurt Pettersson (L)
Ersättare:
Kristiina Mustonen (V)

Nykvarns kommun
Beslut 2022
Ordinarie:
Anders Önbäck (S)
Ersättare:
Gunilla Lindstedt (NP)

Nynäshamns kommun
Beslut 2022/23

Ordinarie: Ebbe Larsson (L)
Ersättare:
Kerstin Andersson (MP)

Salems kommun
Beslut 2022/2023
Ordinarie:
Sead Kosevic (M)
Ersättare:
Anders Klerkefors (R) 

Sigtuna kommun
Beslut 2019
Ordinarie:
 Gill Brodin (C)
Ersättare: 
Lars Lagerdahl (M)

Sollentuna kommun
Beslut 2019

Ordinarie: Jonas Riedel (C)
Ersättare:
 Dira Lindström (L)

Solna stad
Beslut 2022/2023

Ordinarie: Viktoria Johansson (MP)
Ersättare:
Hélène Sevastik (S)

Stockholm stad
Beslut 2022/2023
Ordinarie:
Lars Strömberg (MP)
Ersättare:
Elisabeth Ekmehag (M)

Sundbybergs stad
Beslut 2022/2023
Ordinarie:
 Stefan Bergström (C)
Ersättare:
Eva Pavoni( M)

Södertälje kommun
Beslut 2020
Ordinarie:
 Ingvar Wallin (S)
Ersättare:
 Lucas Hållkvist (M)

Täby kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie: 
Johan Algernon (M) 
Ersättare:
 Jan-Åke Willumsen (L)

Tyresö kommun
Beslut 2022/2023

Ordinarie: Marie Åkesdotter (MP)
Ersättare: Björn Andersson (M)

Upplands-Bro kommun 
Beslut 2020
Ordinarie:
 Marcus Sköld (M)
Ersättare:

Upplands Väsby kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie:
Mathias Bohman (S)
Ersättare:
Johan Damström (M)

Vallentuna kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie:
 Johan Skog (M)
Ersättare:
 Jerri Bergström (S)

Vaxholms stad
Beslut 2022/23
Ordinarie:
Agneta Biärsjö Rindal (KD)
Ersättare:
 Leslie Öqvist (L)

Värmdö kommun (2021)
Ordinarie:
Peter Berg (C)
Ersättare: 
Kitty Sahlén (S)

Österåkers kommun
Beslut 2022/23
Ordinarie:
 Conny Söderström (M)
Ersättare:
Roger Lindahl (S)

Kommuner - Södermanlands län

Eskilstuna kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Arne Jonsson (C)
Ersättare: 
Björn Larsson (S)

Flens kommun
Ordinarie: Stefan Zunko
Ersättare
: Lisbeth Brevig

Gnesta kommun
Ordinarie: Ebba Sellén (Fi) 
Ersättare:
 Camilla Thörn

Katrineholms kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Michael Hagberg (S)
Ersättare
: Anders Karlsson (M)

Nyköpings kommun
Beslut 2022/2023
Ordinarie: Marcus Pehrsson (S)
Ersättare

Oxelösunds kommun
Beslut 2019
Ordinarie: Tommy Karlsson (S)
Ersättare: 
Joakim Öhman (C)

Strängnäs kommun
Ordinarie: Anders S Svensson (L)
Ersättare:

Trosa kommun
Beslut 2022/2023
Ordinarie: Thomas Jansson (C)
Ersättare:
Karin Bråth (S)

Vingåkers kommun
Beslut 2022/23

Ordinarie: Per-Erik Eriksson (SD)
Ersättare:
Håkan Persson (S)

 

Information årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Förbundets årsmöte 2023 kommer  vara fysisk vid Saturnus konferens, Hornsgatan, Stockholm.

Datum: 21 april
Tid: kl. 13.15-14.30

Ombud får tillsänt handlingar per epost och de kommer även att finnas att ta del av här som pdf>>. Fram tills handlingar skickas ut ligger 2022 års årsmöte kvar.

För frågor eller tekniska problem tveka inte att kontakta kansliet.

Vid kommande årsmöte kommer mätresultaten från året 2022 presenteras.

Kallelse med länk fås genom att kontakta kansliet kansliet. Kontaktuppgifter hittar du här

Handlingar till årsmötet kan laddas ner från denna sida när klara.

 

Stadgar>>

Tidigare årsmöten

Program årsmötet 2022

Årsmöte Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Föreslagen dagordning

Punkt 8.-11:Endast vid förbundsstämma då sådant ska förekomma (nästa tillfälle förbundsstämma 2023)

1.       Fastställande av röstetal

2.       Val av ordförare och sekreterare för årsmötet

3.       Val av 2 justerare tillika rösträknare

4.       Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst

5.       Fastställande av föredragningslista

6.       Föredragning av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse
samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det sistförflutna räkenskapsåret

7.       Stadgerevidering med anledning av nya medlemmar.

8.       Val av ordförande och vice ordförande till förbundet för mandatperioden

9.       Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för mandatperioden

10.   Val av 3 revisorer jämte ersättare för mandatperioden

11.   Val av valberedning

12.   Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår

13.   Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift

Motioner till årsmötet skall vara inkomna till styrelsen senast 2 månader före årsmötet.
Handlingar utsänds via epost 14 dagar innan årsmötet.

 

Sammanfattning av mätresultat 2020
Lars Burman, SLB-analys, sammanfattar resultaten av förbundens mätningar för 2020. En skriftlig sammanfattning kommer bifogas handlingar.

Branden i Kagghamra ur luftföroreningsperspektiv
Michael Norman, SLB-analys

Möjlighet till gemensam digital eftermiddagsfika, mingel och diskussion.

Tidigare information från året 2020
Förbundets stämma 2020 äger rum fredag 24 april kl.10.00-12.00 vid Saturnus konferens, Stockholm. Se karta här bredvid. Handlingar utsänds två veckor innan årsmöte. Protokoll läggs upp och även tidigare finns att här >>protokoll. Kallelse utsändes en månad innan och finns att ta del av här ovan enligt stadgarna två veckor innan sammanträde. På högra sidan här kan du se anmälda ombud. Anmälningar som är inkomna och godkänns för stämman 2020 är markerad med ”Beslut 2019”. Frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du här.

Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet!

Detta gör du i en epost till:

Förbundssekreterare via frida-eik.kvarnstrom@storsthlm.se

Förbundets årsmöte är:
Fredag 24 april kl.13.00-14.00 vid Saturnus konferens, Stockholm. Se karta här.

Efter årsmöte blir det presentationer. Se program i kallelse.

Kallelse utsändes en månad innan samt finns att ladda ner.

På högra sidan här kan du se anmälda ombud. Anmälningar som är inkomna och godkänns för stämman 2020 är markerad med ”Beslut 2019”.

Handlingar utsänds två veckor innan årsmöte.
Protokoll läggs upp och även tidigare finns att här >>protokoll.

Frågor eller anmälan av ombud till stämman är ni välkomna att kontakta kansliet. Kontaktuppgifter till förbundssekreteraren hittar du här.

Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet!

Detta gör du i ett mail till:
förbundssekreterare via frida.eik-ohman@oslvf.se

Anmälan årsmöte

Till årsmötet gäller anmälan. 

Detta gör du i ett mail till:
förbundssekreterare via frida.eik-ohman@oslvf.se/ frida.eik-ohman@storsthlm.se

Kallelse

Kallelse utsändes en månad innan samt för året 2020 finns den att ladda ner>>här. 

Kallelse för 2021 kommer att bli tillgänglig här när aktuellt.

Valberedning 2015-2019

Ordinarie ledamöter:

Olle Reichenberg (M), Danderyd. Sammankallande
Sofie Ågren Mandoki (S),  Sundbybergs kommun
Jan Lahenkorva (S), Bollnäs kommun
Vakant, företrädare för Uppsala läns kommuner
Vakant, företrädare för Södermanlands läns kommuner
Vakant, Regioner i  Stockholms och Uppsala län
Vakant, Företagen och de statliga verken

Ersättare:

Lars Johansson (FP), Botkyrka kommun
Johan Sjölander (S), Stockholms stad
Ingemar Kalén (KD), Hofors kommun
Vakant, företrädare för Uppsala läns kommuner
Vakant, företrädare för Södermanlands läns kommuner
Vakant, Regioner Stockholms och Uppsala län
Vakant, Företagen och de statliga verken

Revisorer 2015-2019

Ordinarie
Inge-Britt Lundin (L)
Bo Dahlström (S)

Ersättare
Berthold Gustavsson (M)
Hans-Erik Salomonsson (S)

Plats

Förbundets årsmöte 2023 är fredag 21 april kl.13.15-14.30. Vid årsmötet gäller endast fysisk närvaro. På kartan ser man kansliets placering. Årsmötet kommer att vara på Saturnus konferens, Hornsgatan, nära Slussen.

Här under kan man ta del av tidigare års presentationer. 

Presentationer tidigare årsmöten

Medlemmar

Våra medlemmar tar luftfrågor på allvar, läs mer om våra medlemmar och kontaktombud här

Läs mer