Kalendarium

Filter: #Regionalluft Årsmöte Beredningsgrupp folkhälsa Föreläsning Hälsa Kontaktombud Luftföroreningar Luftvårdsdag Luftvårdsdagen nyhet Presidiet Styrelse
Feb
10
Presidiet sammanträder 2023 thumbnail.

Presidiet sammanträder 2023

Presidiet

Presidiet sammanträder inför styrelsens möte, antingen digitalt eller fysiskt. Mera information kommer i kallelse som utsänds via mail en månad ...

Författare: ÖSLVF

Feb
24
Styrelsemöte 2023 thumbnail.

Styrelsemöte 2023

Styrelse

Förbundets styrelse sammanträder, antingen digitalt eller fysiskt. Mera information kommer i kallelse som utsänds via mail en månad innan. Handli...

Författare: ÖSLVF

Mar
10
Utbildningsdag för förbundets medlemmar Första del av två thumbnail.

Utbildningsdag för förbundets medl...

Föreläsning
Hälsa

Det som tidigare kallades kontaktombudsmöte går nu under namnet Utbildningsdag för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds medlemmar. Styrelseleda...

Författare: ÖSLVF

Mar
24
Utbildningsdag för förbundets medlemmar Del 2 thumbnail.

Utbildningsdag för förbundets medl...

Föreläsning
Hälsa

Det som tidigare kallades kontaktombudsmöte går nu under namnet Utbildningsdag för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds medlemmar. Styrelse...

Författare: ÖSLVF

Mar
31
Styrelsemöte 2023 thumbnail.

Styrelsemöte 2023

Styrelse

Förbundets styrelse sammanträder, antingen digitalt eller fysiskt. Mera information kommer i kallelse som utsänds via mail en månad innan. Handli...

Författare: ÖSLVF

Apr
21
Årsmöte 2023 thumbnail.

Årsmöte 2023

Årsmöte

Förbundets ombud sammanträder, antingen digitalt eller fysiskt. Mera information kommer i kallelse som utsänds via mail senast en månad innan. ...

Författare: ÖSLVF

Dec
02
Styrelsemöte thumbnail.

Styrelsemöte

Styrelse

Förbundets styrelse sammanträder, antingen digitalt eller fysiskt. Mera information kommer i kallelse som utsänds via mail en månad innan. Handli...

Författare: ÖSLVF

Nov
11
Presidiemöte thumbnail.

Presidiemöte

Presidiet

Presidiet sammanträder inför styrelsens möte, antingen digitalt eller fysiskt. Mera information kommer i kallelse som utsänds via mail en månad ...

Författare: ÖSLVF

Oct
28
Utbildningsdagar om hälsorisker av brandrök 14 och 28 oktober thumbnail.

Utbildningsdagar om hälsorisker av ...

Föreläsning
Hälsa

Det som tidigare kallades kontaktombudsmöte går nu under namnet Utbildningsdag för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds medlemmar. Hösten 2022...

Författare: ÖSLVF

Oct
21
Beredningsgrupps möte thumbnail.

Beredningsgrupps möte

Beredningsgrupp

Beredningsgruppen sammanträder inför styrelsens möte, antingen digitalt eller fysiskt. Mera information kommer i kallelse som utsänds via mail en...

Författare: ÖSLVF

Sep
23
Styrelsemöte thumbnail.

Styrelsemöte

Styrelse

Förbundets styrelse sammanträder, antingen digitalt eller fysiskt. Mera information kommer i kallelse som utsänds via mail en månad innan. Handli...

Författare: ÖSLVF

Sep
09
Presidiemöte thumbnail.

Presidiemöte

Presidiet

Presidiet sammanträder inför styrelsens möte, antingen digitalt eller fysiskt. Mera information kommer i kallelse som utsänds via mail en månad ...

Författare: ÖSLVF

NÄSTA