Beredningsgruppen

Förbundets beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp sammanträder fyra gånger per år för att bereda ärenden till kommande styrelsemöten. Beredningsgruppen är sammansatt av experter som representerar förbundets medlemmar.

Här finns en översikt för möten 2023 Sammanträdestider 2023

Antonis Georgelis

Region Stockholm, Enhetschef miljömedicin

antonios.georgelis@sll.se

Jesper Lindgren

Trafikverket, Region Stockholm, Utredare luftkvalite och buller

jesper.lindgren@trafikverket.se

Olof Öhlund

Uppsala kommun, Miljöstrateg

olof.ohlund@uppsala.se

Mirja Törnquist

Gävle kommun, Miljöutredare Fysisk planering

mirja.tornquist@gavle.se

Sara Nilsson

Stockholm stad, Miljö- och hälsoskyddsinspektör

sara.e.nilsson@stockholm.se

Martin Tondel

Region Uppsala, Arbets- och miljömedicin

martin.tondel@medsci.uu.se

Frida Eik Öhman

Förbundssekreterare och sammankallande

frida.eik-ohman@oslvf.se

Sara Johansson

Linköpings kommun, Miljösamordnare

sara.l.johansson@linkoping.se

Sophie Lindstrand

Länsstyrelsen i Stockholms län

sophie.lindstrand@lansstyrelsen.se

Bea Säll

SLB-analys, Miljöutredare

beatrice.sall@slb.nu

Handlingar 2024

Handlingar 2021

Nyheter

Vi samlar föreläsningar och nyheter som ger information om vårt arbete.

Läs nyheter