Beredningsgruppen

Förbundets beredningsgrupp

Förbundets beredningsgrupp sammanträder fyra gånger per år för att bereda ärenden till kommande styrelsemöten. Beredningsgruppen är sammansatt av experter som representerar förbundets medlemmar.

Här finns en översikt för möten 2021 Sammanträdestider 2021.

Antonis Georgelis

Region Stockholm, Enhetschef miljömedicin

antonios.georgelis@sll.se

Michelle Benyamine Remahl

Trafikverket, Region Stockholm, Utredare Hälsa

michelle.benyamine-remahl@trafikverket.se

Birgitta Held-Paulie

Nacka kommun, Miljöstrateg

birgitta.held-paulie@nacka.se

Mirja Törnquist

Gävle kommun, Miljöutredare Fysisk planering

mirja.tornquist@gavle.se

Sara Nilsson

Stockholm stad, Miljö- och hälsoskyddsinspektör

sara.e.nilsson@stockholm.se

Martin Tondel

Region Uppsala, Arbets- och miljömedicin

martin.tondel@medsci.uu.se

Malin Täppefur

Chef SLB-Analys

malin.tappefur@slb.nu

Frida Eik Öhman

Förbundssekreterare och sammankallande

frida.eik-ohman@storsthlm.se

Sara Johansson

Linköpings kommun, Miljösamordnare

sara.l.johansson@linkoping.se

Bea Säll

SLB-analys, Miljöutredare

beatrice.sall@slb.nu

Handlingar 2021

Nyheter

Vi samlar föreläsningar och nyheter som ger information om vårt arbete.

Läs nyheter