Styrelsen

Förbundets styrelse

Styrelsen tillsammans med beredningsgruppen är Östra Sveriges luftvårdförbund's ryggrad. Tillsammans utgör vi ett team som gör allt för att övervak, analysera och beskriva luftkvaliteten i fyra län i östra Sverige, från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder.

Bengt Fladvad (MP)
Bengt Fladvad (MP)

Ordförande, ÖSLVF
Region Uppsala

Jonas Riedel (C)
Jonas Riedel (C)

Vice ordförande, ÖSLVF Sollentuna kommun, Representerar kommuner i Stockholms län

Ordinarie

Freddie Lundqvist (S)

Sollentuna kommun på Stockholm stad mandat, representerar Stockholms läns kommuner

Jacques de Maré (MP)

Solna stad, Representerar Region Stockholm

Karsten Bjärbo (KD)

Sigtuna kommun, Representerar Stockholms läns kommuner

Thore Nyman (S)

Sigtuna kommun, Representerar Region Stockholm

Kerstin Amelin (V)

Botkyrka kommun, representerar Stockholms läns kommuner

Klara Ellström (MP)

Uppsala kommun, representerar Uppsala läns kommuner

Arne Jonsson (C)

Eskilstuna kommun, representerar Sörmlands länskommuner

Thomas Ardenfors (M)

Sollentuna kommun, representerar Stockholms läns kommuner

Ulla Westerberg (MP)

Gävle kommun representerar Gävleborgs läns kommuner

HC Hansson

ACES, Stockholms Universitet, representerar företag och statliga verk

Jan-Erik Haglund

Söderenergi, representerar företag och statliga verk

Peter Huledal

Trafikverket, representerar företag och statliga verk

Muharrem Demirok (C), adjungderad

Linköpings kommun

Eva Ahlin (C), adjungderad

Region Gotland

Ersättare

Anders Bergstrand (M)

Danderyds kommun, representerar Stockholms läns kommuner

Lars Jilmstad (M)

Stockholms stad, representerar Stockholms läns kommuner

Jan-Åke Willumsen (L)

Täby kommun, representerar Stockholms läns kommuner

Inger Grahn (L)

Sundbybergs kommun, representerar Stockholms läns kommuner

Märtha Dahlberg (S)

Nykvarn kommun representerar Stockholms läns kommuner

Jenny Lundström (MP)

Uppsala kommun, representerar Uppsala läns kommuner

Ulf Westerberg (M)

Eskilstuna kommun, representerar Södermanlands kommuner

Ulla-Britt Öhman (C)

Haninge kommun, representerar Region Stockholm

Neil Ormerod (V)

Uppsala kommun, representerar Region Uppsala

Lennart Tonell (MP)

Stockholms stad, adjungderad, Representerar kommuner i Stockholms län

Peter Karlsson (S), adjungderad

Norrköpings kommun

Arvoden och reseersättning

Möten som pågår upp till 4 timmar ersätts med 750 kronor, och möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts mot ifylld reseräkning och/eller erlagda kvitton.
Endast styrelsesammanträden arvoderas, inte årsmöte.
Blankett för reseersättning finns här (pdf) »

Protokoll

Här publicerar vi alla protokoll från våra sammanträden för styrelsen, beredningsgruppen och årsmöten.

Visa protokoll