Styrelsen

Förbundets styrelse

Styrelsen tillsammans med beredningsgruppen är Östra Sveriges luftvårdförbundets ryggrad. Tillsammans utgör vi ett team som gör allt för att övervaka, analysera och beskriva luftkvaliteten i sex län i östra Sverige, från Gävleborgs län i norr till Sörmlands län i söder, Region Gotland i öst och Östergötlands län i väst, samt Stockholms län och  Sörmlands län.

Bengt Fladvad (MP)
Bengt Fladvad (MP)

Ordförande, ÖSLVF
Region Uppsala

Jonas Riedel (C)
Jonas Riedel (C)

Vice ordförande, ÖSLVF Sollentuna kommun, Representerar kommuner i Stockholms län

Ordinarie

Jonas Riedel (C) vice ordf.

Sollentuna kommun, representerar Stockholms läns kommuner

Thomas Ardenfors (M)

Sollentuna kommun, Representerar Stockholms läns kommuner

Freddie Lundqvist (S)

Sollentuna kommun, representerar Stockholms läns kommuner

Kerstin Amelin (V)

Botkyrka kommun, Representerar Stockholms läns kommuner

Destiny Näslund (KD)

Stockholms stad

Bengt Fladvad (MP), Ordf.

Uppsala kommun, representerar Uppsala läns kommuner

Ann-Sofie Wågström (S)

Eskilstuna kommun, representerar Sörmlands länskommuner

Per Lagheim (S)

Gävle kommun, representerar Gävleborgs kommun

Pär Morell (M)

Norrköpings kommun, representerar kommuner i Östergötlands län

Bernhard Huber (MP)

Region Stockholm

Victor Siljevik (M)

Region Stockholm

Unn Harsem (C)

Region Uppsala

Andreas Unger (M)

Region Gotland

Karine Elihn

ACES, Stockholms universitet

Vakant

Statliga verk och företag

Ersättare

Torbjörn Erbe (M)

Stockholms stad

Anders Bergstrand (M)

Danderyds kommun, representerar Stockholms läns kommuner

Elin Hjelmestam (L)

Stockholms stad

Thore Nyman (S)

Sigtuna kommun, representerar Stockholms läns kommuner

Lennart Tonell (MP)

Stockholms stad

Klara Ellström (MP)

Uppsala kommun, representerar Uppsala läns kommuner

Ulf Westerberg (M)

Eskilstuna kommun, representerar Södermanlands kommuner

Stefan Pettersson (V)

Gävle kommun, representerar kommuner i Gävleborgs län

Conny Delerud (S)

Linköpings kommun, representerar kommuner i Östergötlands län

Esbjörn Wahlberg (C)

Region Stockholm

Vakant (M)

Region Stockholm

Neil Ormerod (V)

Region Uppsala

Eva Ahlin (C)

Region Gotland

Vakant

Statliga verk och företag

Arvoden och reseersättning

Möten som pågår upp till 4 timmar ersätts med 750 kronor, och möten som pågår mer än 4 timmar ersätts med 1000 kronor.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts mot ifylld reseräkning och/eller erlagda kvitton.
Endast styrelsesammanträden arvoderas, inte årsmöte.
Blankett för reseersättning finns här (pdf) »

Protokoll

Här publicerar vi alla protokoll från våra sammanträden för styrelsen, beredningsgruppen och årsmöten.

Visa protokoll