Regionala luftvårdsdagen

Föreläsningar

Regionala luftvårdagen

Varje år arrangerar Östra Sveriges Luftvårdsförbund en kunskapsdag öppen för allmänheten och alla intresserade av luftvårdsfrågor och luftföroreningar. 

2024 kommer vi arrangera dagen för alla intresserade av luftföroreningar 23 maj tillsammans med andra aktörer. 

Längre ner på denna sidan hittar du information från olika år vi har arrangerat Regionala Luftvårdsdagen.

Vi vill gärna arrangera dagen tillsammans med andra aktörer som jobbar för att sätta luftvårdsarbetet i fokus. Kontakta oss gärna om ni är intresserade och vill veta mera!

Året 2020 ville vi sätta fokus på hur vår regions luft faktisk mår och på vilket sätt den kan påverka oss människor. Vi ville också sätta luftkvalitet i ett perspektiv av socialhållbarhet. 2021 riktar vi in oss på att nyansera och ge möjlighet att förstå hur luften påverkar barn i Sverige. Programmet finns här under. 

Det finns många mediala inlägg om luftkvalitet, många om luftkvalitet i större världsmetropoler men också några om luften i Sverige och hur den påverkar oss. Bilden av hur luften i Sverige påverkar oss kan verka motsägelsefull och kan behöva ytterligare förklaras. Vi vill gärna försöka bidra till en tydlighet.

2020 belyste vi denna dag  -är luften i Sverige egentligen bra, eller är den dålig? Påverkar den oss alla, eller påverkar den bara vissa? Om så, vad är det som utgör dessa påverkansfaktorer? Föreläsningar finns på vår egna sida med samlade föreläsningar.

Vi lyfte målkonflikter, t.ex. när vi ska transportera oss, måste det vara elbil? Vi kommer försöka röra oss in djungeln som präglar transport kopplat förvirringen om lokal luftkvalitet vs. klimatet. En annan fundering som vi ofta ställs inför är om nu luften i Sverige är så bra, hur kan den då fortfarande vara farlig? Det är här vi kommer in på känsliga grupper så som barn som fortfarande inte har växt klart samt andra känsliga grupper. Önskar du för stå detta ännu mera kika gärna in på vår sida Luft och hälsa, samt lyssna på våra föreläsningar. 

Moderator för dagen var professor vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet och Centrum för arbets och miljömedicin Region Stockholm, Tom Bellander.

Alla föreläsningar spelades in och du kan ta del av dem på vår sida föreläsningar.

Östra Sveriges Luftvårdsförbund har bildats
för att bidra till en förbättrad luftkvalitet i regionen.
Förbundets uppgift är att på olika sätt tillhandahålla
faktaunderlag till medlemmar och andra aktörer
som påverkar luftens kvalitet. Med en god tillgång till
luftmiljödata av hög kvalitet skapas förutsättningar
för ett effektivt luftvårdsarbete.

”I Sverige är luften bättre än i många andra länder, men forskarna räknar ändå med att drygt 8 000 svenskar dör varje år på grund av dålig luft.”

2023

Regionala Luftvårdsdagen 2023

Den 2 juni var årets Regionala luftvårdsdag.

Inspelade föreläsningar kan du ta del av på vår föreläsningssida.

 

Programmet 

Välkommen -arrangör Östra Sveriges Luftvårdsförbund -Vem är vi och vad gör vi? Ordförare Bengt Fladvad önskar välkommen och Förbundssekreterare Frida Eik Öhman berättar lite om förbundet.

Moderator Christophe Duwig (KTH) inleder!

Mikrosensorer ur ett regulatoriskt perspektiv

Emelie Graham, projektledare Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar. Institutionen för miljövetenskap (ACES) Stockholms Universitet

CitizAir synliggöra luftdata

Maria Hagardt, projektledare CitizAr

Nano Particle Emissions from the Transport Sector: health and policy impacts (nPETS) Ellen Bergseth, KTH, Docent i maskinelement med fokus på tillståndsövervakning sedan 2021. Lektor i samma område sedan 2022.

Bullerskärmars inverkan luftkvalitet

Michelle Benyamine-Rehmal, Trafikverket

Sammanfattning av mätresultat från förbundet 2022

Lars Burman, slb-analys

Resultat av masterstudie om luftkvalitet längs hårt belastade pendlingsstråk för cyklister

Laith Al-Qudah, tidigare mastersstudent i miljö och hälsoskydd vid Stockholms universitet, nu miljöinspektör vid Oxelösunds kommun.

Personlig exponering av sotpartiklar i storstadsmiljö

Antonis Georgelis och Ann-Sophie Merritt, Arbets- och Miljömedicin, Region Stockholm

 

Datum för 2024 års Regionala Luftvårdsdag kommer annonseras ut. Vill du medverka eller vara medarrangör, hör av dig!

 

 

2022

Regionala Luftvårdsdagen 2022

Datum: 18 februari
Tid: 9-15.20

För anmälan kontakta kansliet för länk eller följ oss live på vår Facebook sida.

 

2021

Regionala Luftvårdsdagen 2021

Seminariet har passerat men alla föreläsningar kan du ta del av på vår sida "Föreläsningar"

Datum: 7 maj
Tid: 9-15.00
Digitalt, länk utsänds till anmälda. 

Ladda ner program i pdf>>

Programmet 

9.00-9.20                  Välkommen -Östra Sveriges Luftvårdsförbund -Vem är vi och vad gör vi?
Förbundssekreterare Frida Eik Öhman

9.20- 9.50                 Har stadsbarnen tillgång till frisk luft?
Siiri Latvala, Naturvårdsverket och Emilie Stroh, Lunds universitet

Paus (10 min)

10.00- 10. 40            Gravida kvinnor och hälsoutfall från luftföroreningar i bl.a. Malmö
Ebba Ebba Malmqvist, PhD, Associate Professor, Lunds universitet

10.40-11.15               Miljöförvaltningen i Stockholms nya app för luftkvalitetsprognoser
Magnuz Engardt, SLB-analys

11.15-11.45              BAMSE studien som har följt 4000 barn födda 1994-1996
Erik Melén, Professor och barnläkare, Karolinska institutet

11.45-12.45               Lunch paus

12.45- 13.25             Miljöhälsorapporten 2021

Antonis Georgelis IMM, Region Stockholm

13.25-13.55               Pandemins effekt på förorenings halterna
Michael Norman, SLB-analys

Paus (10 min)

14.05-14.35               Bättre luft och smartare barn- så får vi fler att gå och cykla tillsammans till skolan. Sandra Victor, Linköpings kommun

14.35-15.00              Diskussionspass, avslut och summering.

 

2020

Program 2020 års 

Regionala Luftvårdsdag

Föreläsningar kan lyssna till i efterhand, kolla in vår sida för föreläsningar!

2019

Regionala luftvårdsdag  2019

Tema: Innovativa åtgärder för minskad exponering av luftföroreningar och ökad hälsa

Plats: Tekniska nämndhuset , Flemmingsgatan 4, Stockholm
Lokal: Hörsalen
Datum: 8 maj

Regionala Luftvårdsdagen arrangeras i samarbete med våra medlemmar.

Ordf. Bengt Faldvad modererade dagen som var mellan kl. 09.00- 15.00

Förbundet bjöd alla anmälda på lunch och fika.

Föreläsare under dagen var:

Tom Bellander, professor vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet
Magnuz Engardst, Slb analys
Christer Johansson, Slb- analys
Maria Krafft, måldirektör Trafikverket
Malin Modh kommunikationsstrateg Trafikverket
Jonas Ericsson, Miljöförvaltningen Stockholms stad
Mathias Cehlin universitetslektor Energiteknik Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle
Faul Fenton, projektledare GrowSmarter Stockholms stad.

Programmet som pdf.

2018

Inget arrangemang detta år. 

Våra föreläsningar

Ta del av våra inspelade föreläsningar.

Föreläsningar