Rapporteringen till Naturvårdsverket header background.

Rapporteringen till Naturvårdsverket

2021-05-01 10:15:36

författare: frida

Rapporteringen till Naturvårdsverket image.

Nu har Naturvårdsverket kontaktat kommuner för resultat av modelering och objektiv skattning. Det är SLB-analys som sköter denna rapportering åt medlemmarna. Ni som kommun behöver inte göra någon rapportering. Resultat ifrån objektiv skattning och modellering rapporterar SLB-analys. Det medlemmar ska själva rapportera till SLB-analys är utsläppskällor senast 31 oktober. Detta kommer från och med 2022 flyttas till tidigare på året. Mera information om det kommer och du är välkommen att kontakta SLB-analys vid frågor kring denna rapportering.

"Företrädare för samverkansområden (t.ex. en samordnare eller konsult) har ombetts meddela sina medlemskommuner snarast hur rapporteringen kommer att gå till i deras fall, dvs. om den kommer att ske gemensamt eller via varje kommun. I de samverkansområden där rapporteringen kommer att hanteras av en företrädare behöver kommunerna inte själva kontakta Naturvårdsverket."

Medlemskommunerna får ingen enskild rapport utan en mera omfattande läggs upp på SLB-analys hemsida.

Tveka inte att kontakta oss vid ytterligare frågor.

TAGGAR:

                    

Relaterade inlägg