Pandemins effekt på luftföroreningar header background.

Pandemins effekt på luftföroreningar

2021-05-21 13:40:17

författare: frida

Michael Norman ifrån SLB-analys (Stockholms Luft och bulleranalys) redogör för om pandemin har påverkat luftföroreningshalterna. Hur har analyserna gått till och vad kan man då se? Lyssna på Michaels djupgående analys så blir bilden lite klarare hoppas vi.

Föreläsningen var en del av Regionala Luftvårdsdagen 7 maj 2021. Seminariet arrangeras varje år av Östra Sveriges Luftvårdsförbund i syfte att öka kunskapen om luftföroreningar. Året 2021 var temat barn, känsliga grupper och luftföroreningar i Sverige.

TAGGAR:

Luftföroreningar
Luftvårdsdagen
mätningar
                    

Relaterade inlägg