Luftkvalitets mätresultat för östra Sverige -i kortversion. header background.

Luftkvalitets mätresultat för östra Sverige -i kortversion.

2022-04-26 13:00:00

författare: frida

Luftkvalitets mätresultat för östra Sverige -i kortversion. image.

Miljökvalitetsmålen är mycket strängare än det som ofta lyfts fram att luftkvaliteten i Sverige klarar av -nämligen de lättare kraven som kallas miljökvalitetsnorm.

I denna kortversion kan du ta del av en sammanfattning av mätresultaten från 2021 som presenteras i mera utförlig version, planerad till mitten av maj.

Ansvaret för god luftkvalitet som inte skadar människors hälsa ligger på kommunerna. Därför har flera kommuner gått ihop för att hjälpas åt att då det är mera ekonomiskt att vara en del av ett förbund som gör en gemensam upphandling av operatör för mätinstrument och rapportering, men även för kunskapsutbyte och stöd.

Förbundet har idag 73 medlemmar varav 62 är kommuner.

TAGGAR:

Föreläsning
Luftvård
mätningar
nyhet
                    

Relaterade inlägg