Regionala Luftvårdsdagen 2023 header background.

Regionala Luftvårdsdagen 2023

Jun
02
DATUM: 02 Jun 2023
Regionala Luftvårdsdagen 2023 image.

En dag då vi fokuserar på ökad kunskap och att bjuda in externa intresserade av luftvårdsfrågor.

Arrangemanget kommer att vara på Solnavägen 1E, mitt emot CAMM, Centrum för arbets och miljömedicin, Region Stockholm.

Programmet med anmälningslänk hittar du här www.oslvf.se/regionalaluftvardsdagen

Sprid gärna vidare och bjud in!

TAGGAR:

Beredningsgrupp