God Jul & Gott nytt År! header background.

God Jul & Gott nytt År!

2020-12-23 12:12:30

författare: oslvf

God Jul & Gott nytt År! image.

Nu finns decembers nyhetsbrev att läsa. Mycket matnyttigt och lite om tacksamhet för att vi ändå får växa, får ha engagerade kontaktombud och även inte minst en engagerad styrelse och beredningsgrupp.

Läs nyhetsbrevet härTAGGAR:

Kontaktombud
Luftvård
Ombud
Styrelse
                    

Tidigare luftvårdsdagar