Till alla kontaktombud: Håll av datumet 17 mars header background.

Till alla kontaktombud: Håll av datumet 17 mars

2021-01-15 16:43:18

författare: oslvf

Till alla kontaktombud: Håll av datumet 17 mars image.

Till förbundets kontaktombud, nya som gamla medlemmar, den 17 mars kl. 9.30-11.30 bjuder vi in till kontaktombudsträff. Det blir en digital sådan och program kommer skickas ut via mail till alla.

Styrelsen bjuds också in till kontaktombudsträff och deltar utifrån om programmet är relevant.

Kommande kontaktombudsmöte kommer vi fokusera på att lyssna in förväntningar, önskemål och ha en dialog med våra nya medlemmar från Region Gotland och Östergötland.

Mera info utsänds till alla men passa på att hålla av tid och datum 👍TAGGAR:

Kontaktombud
Styrelse
                    

Tidigare luftvårdsdagar