Nya haltkartor lanserade header background.

Nya haltkartor lanserade

2021-03-12 08:43:04

författare: oslvf

Nya haltkartor lanserade image.

Slb-analys, förbundets upphandlade operatör för luftkvalitémätningar har under 2020 arbetet med att ta fram nya haltkartor. Kartor för Uppsala och Stockholms län är färdigställda och man kan utläsa partikelhalter, PM10 och kvävedioxid No2. För att få fram haltkartorna har man använt sig av både mätningar och spridningsberäkningar.

Haltkartorna är beräkningar utifrån ett normal år, meteorologiskt såväl som trafik. Detta innebär att kartorna inte tar hänsyn till Corona pandemins minskade biltrafik.

För att ta del av haltkartorna kan du gå vidare till operatören SLB-analys sida här.TAGGAR:

mätningar
                    

Tidigare luftvårdsdagar