Årsmötet 2020 header background.

Årsmötet 2020

2020-11-25 11:10:51

författare: oslvf

Årsmötet 2020 image.

Digitalt årsmöte
Luftvårdsförbundets årsmöte blev Per Capsulam 2020. Det var inget sammanträde och detta berodde på Covid-19 pandemin. Protokollet hittar du här på hemsidan.

Vi hoppas att många av våra ombud tar tillfället i akt och deltar på den Regionala Luftvårdsdagen, som också den blev flyttad.TAGGAR:

Årsmöte
                    

Tidigare luftvårdsdagar

Inga inlägg kunde hittas!