Välkommen Jonas Riedel -ny vice ordförande för förbundet! header background.

Välkommen Jonas Riedel -ny vice ordförande för förbundet!

2022-05-18 15:03:52

författare: frida

Välkommen Jonas Riedel -ny vice ordförande för förbundet! image.

Vid årsmötet den 29 april valdes Jonas Riedel till ny vice ordförande efter att Anna Lasses valde att trä av uppdraget. Jonas Riedel (C) är verksam som kommunalråd i Sollentuna där han bland annat är ordförande för klimatnämnden. Han är även ordförande i Oxunda vattensamverkan och Edsvikens vattensamverkan, ledamot i Käppalaförbundet och Norrvatten och sitter i styrgruppen för Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Innan han blev heltidspolitiker arbetade han som kommunikationschef. På fritiden har han i många år varit aktiv som ledare och styrelseledamot inom idrottsrörelsen, främst i Sollentuna Fotboll. Semestrarna spenderas helst på Gotland, gärna med ett fiskespö i handen.

 - Miljö och klimat har alltid varit en av mina huvudfrågor inom politiken och det blir ett naturligt och intressant steg att komplettera vattenvårdsfrågor med luftvårdsfrågor, säger Jonas. Jag ser fram emot styrelseuppdraget i ÖSLVF och hoppas kunna bidra på ett bra sätt till förbundets arbete.

Vi är mycket glada för att Jonas Riedel väljer att engagera sig i förbundet!

TAGGAR:

Luftvård
nyhet
Styrelse
                    

Relaterade inlägg