Luftkvalitet och skärmar header background.

Luftkvalitet och skärmar

2023-06-13 19:36:10

författare: frida

Ta del av den föreläsning som hölls vid Regionala luftvårdsdagen 2023 om luftföroreningar och skärmar här under. Presentationen av Michelle Benyamine på temat Skärmars inverkan på luftkvalitet i pdf format av finns även att ladda ner.

https://www.youtube.com/watch?v=G9Ilame2T3Y

TAGGAR:

Föreläsning
Presentationer
                    

Relaterade inlägg