Pressmeddelande:

Pressmeddelande: "kommuner klarar de juridiskt bindande lägsta kraven för luftkvalitet men måste skydda människors hälsa mera".

2022-04-27 12:29:21

författare: frida

Pressmeddelande:

Miljökvalitetsmålen är mycket strängare än det som ofta lyfts fram att luftkvaliteten i Sverige klarar av -nämligen de lättare kraven som kallas miljökvalitetsnorm.

Med anledning av årsrapporten som är ett dokument på ungefär 50 sidor har förbundet börjat göra en kortversion inför varje släpp. Målgruppen är media, förtroendevalda och övriga intresserade.

Vårt mål är att ge en nyanserad bild av tillståndet för luften i Östra Sverige och bjuda in till samtal.

TAGGAR:

Luftvård
mätningar
nyhet
                    

Relaterade inlägg