Alla Nyheter

Här kan du ta del av föreläsningar och presentationer från förbundets anordnade seminarier för externa. För inspelade föreläsningar från förbundets interna möten kontakta kansliet.

Filter: #luftföroreningar Årsmöte Barn folkhälsa Förbundet Föreläsning Gravida Hälsa Kontaktombud Luftföroreningar Luftvård Luftvårdsdagen mätningar Medlemmar nyhet Presentationer Protokoll Styrelse Utsatta grupper
Året 2023 med Luftvårdsförbundet thumbnail.

2023-12-21 10:49:17

Året 2023 med Luftvårdsförbundet

Luftföroreningar
nyhet
Styrelse

Mycket beröm! Vilket år vi har haft! Från kansliet och hela presidiet vill vil tacka alla engagerade runt om förbundet. Utan era inspel och f...

Författare: ÖSLVF

Studieresa till Lille, Frankrike thumbnail.

2023-09-29 07:04:55

Studieresa till Lille, Frankrike

Luftföroreningar
nyhet
Styrelse

Förbundets styrelse och beredningsgrupp har varit i Lille, Frankrike. Resan ner gjordes med tåg för samtliga resande. En övernattning i Hamburg g...

Författare: ÖSLVF

Föreläsning om Nano Particle Emissions from the Transport Sector thumbnail.

2023-06-20 15:43:37

Föreläsning om Nano Particle Emiss...

Föreläsning
Presentationer

Vi hade förmånen att ha Ellen Bergsteth som är docent i maskinelement med fokus på tillstånds övervakning sedan 2021 vid KTH och lektor i samma...

Författare: ÖSLVF

Viktigaste att ta med sig om mätresultat av luftföroreningar 2022 thumbnail.

2023-06-20 15:19:22

Viktigaste att ta med sig om mätres...

Föreläsning
nyhet
Presentationer

Lars Burman vid Slb-analys återkommer ofta i Östra Sveriges Luftvårdsförbund sammanhang. Vid årsmöten och förbundets seminarier presenteras f...

Författare: ÖSLVF

Luftkvalitet och skärmar thumbnail.

2023-06-13 19:36:10

Luftkvalitet och skärmar

Föreläsning
Presentationer

Ta del av den föreläsning som hölls vid Regionala luftvårdsdagen 2023 om luftföroreningar och skärmar här under. Presentationen av Michelle Be...

Författare: ÖSLVF

Presentationen CitizAir thumbnail.

2023-06-13 19:35:50

Presentationen CitizAir

Föreläsning
Presentationer

Vid Regionala Luftvårdsdagen den 2 juni var Luftvårdsförbundet glada att ha projektledare Maria Hagardt från CitizAir projektet med på plats. Sp...

Författare: ÖSLVF

Luftkvalitet längs cykelvägar i Stockholms stad thumbnail.

2023-06-13 19:35:21

Luftkvalitet längs cykelvägar i St...

Föreläsning
mätningar
Presentationer

Laith Al-Qudah har tidigare gjort en masterstudie som vi nu bad honom berätta om. Nyfikenheten visade sig stämma bland deltagarna. Ta del av hans f...

Författare: ÖSLVF

Mikrosensorer ur et regulatoriskt perspektiv thumbnail.

2023-06-13 19:34:28

Mikrosensorer ur et regulatoriskt pe...

Föreläsning
Presentationer

Emelie Graham arbetar på ACES vid Stockholms universitet och har ca 10 års erfarenhet av luftkvalitets arbete och har sin expertis inom mikrosensor...

Författare: ÖSLVF

Exponering av sotpartiklar i storstadsmiljö thumbnail.

2023-06-13 19:32:21

Exponering av sotpartiklar i storsta...

Föreläsning
Presentationer

Här kan du lyssna till Ann-Sophie Merritt om sotpartiklar och exponeringen i storstadsmiljö, en inspelad föreläsning från 2 juni 2023. Arrangör...

Författare: ÖSLVF

Mätresultat från 2022 presenterad på Regionala luftvårdsdagen thumbnail.

2023-06-12 11:12:59

Mätresultat från 2022 presenterad ...

Föreläsning
Presentationer

Lars Burman vid SLB-analys, den operatör som utför mätningar på uppdrag av förbundet presenterade mätresultaten vid Regionala luftvårdsdagen 2...

Författare: ÖSLVF

Lycka till Muharrem! thumbnail.

2023-02-06 14:40:00

Lycka till Muharrem!

Luftvård
nyhet
Styrelse

Muharrem Demirok (C) har varit styrelseledamot hos Östra Sveriges luftvårdsförbund sedan Linköping gick med i förbundet januari 2021. Som vi fö...

Författare: ÖSLVF

Förbundets emissionsdatabas (EDB) thumbnail.

2023-01-09 11:05:00

Förbundets emissionsdatabas (EDB)

Luftvård
nyhet

Kärnan i förbundets verksamhet är att kunna ta fram underlag om luftföroreningar till beslutsprocesser som är av mycket hög kvalité. För att ...

Författare: ÖSLVF

NÄSTA