Luftföroreningar ska mätas på skolgård i Södertälje header background.

Luftföroreningar ska mätas på skolgård i Södertälje

2022-11-23 11:22:39

författare: frida

Luftföroreningar ska mätas på skolgård i Södertälje image.

Efter lite förseningar, bl.a. med el och sedan planerad byggarbete på skolgården är mätningen i gång i god tid för att få det långa tidsperspektivet av mätningar som vi söker.

Rektor Lena Youssef vid Oxbacksskolan i Södertälje var direkt positiv till förbundets förfrågan. Kort därefter träffade representanter från SLB-analys, förbundets operatör skolans vaktmästare Lottis Ekman och processen med el tillförsel och kranbil startade. Även om mätstationen var på plats kom inte eltillförselen igång och även mindre byggarbete på skolgården gjorde att uppstart blev försenade men 22 november startades den upp och nu är mätningen i full gång.

Efter nyår kommer förbundet delta på personalmöten för fritidspersonal och lärare för att de i sin tur ska kuna förmedla till nyfikna elever varför vi har satt dit denna manicken som nu mäter PM10, NO2 samt NOx. I maj 2023 förväntas mätresultat vara klart.

Mätstation på plats på skolgård i Södertälje.

TAGGAR:

folkhälsa
Luftvård
mätningar
nyhet
                    

Relaterade inlägg