Förbundets emissionsdatabas (EDB) header background.

Förbundets emissionsdatabas (EDB)

2023-01-09 11:05:00

författare: frida

Förbundets emissionsdatabas (EDB) image.

Kärnan i förbundets verksamhet är att kunna ta fram underlag om luftföroreningar till beslutsprocesser som är av mycket hög kvalité. För att kunna göra detta behövs en databas att göra modellberäkningar utifrån och detta är vad emissionsdatabasen (EDB) är för förbundet.

En gång per år lägger tjänstemän vid medlemskommuner in data i utsläpps delen i databasen. Detta kan vara utsläpp från skorstenar vid industrianläggningar, utsläpp från bensinstationer eller ifrån vägtrafiken. Förbundet äger sin databas och den är av stort värde för långsiktigt arbete för att följa luftförorenings arbetet i Sverige. Kvalitén på databasen speglas av den noggrannhet och volym som matas in. Detta är självklart varför det är viktigt att kontaktpersonerna på kommunerna är utbildade och är noggranna i sin inmatning av data. SLB analys som är förbundets operatör av databasen är alltid tillgängliga för kommunerna vid behov av utbildning eller enklare frågor. Rapporteringen kommuner gör är 1 gång/år och ska göras innan 31 maj.

Kontakta kansliet vid behov av genomgång i digitalt möte.

denna sida kan tjänstepersonerna som är ansvariga för att rapportera in till databasen ta del av den e-utbildning som SLB tog fram 2022.

TAGGAR:

Luftvård
nyhet
                    

Relaterade inlägg