Miljöhälsorapporten 2021 header background.

Miljöhälsorapporten 2021

2021-05-21 13:50:49

författare: frida

Folkhälsomyndigheten publicerar vart fjärde år miljöhälsorapport som ska ge insyn i hur befolkningen mår kopplad till olika påverkningsfaktorer.
Rapporten tas fram där forskare ifrån bland annat Arbets -och Miljömedicin vid Karolinska Institutet medverkar. Antonis Gerogelis ifrån KI presenterade vid Regionala Luftvårdsdagen 7 maj 2021 publiceringen som kom 2021 med resultat ifrån 2019 års enkäter. Fokus för denna rapport är barn.

Seminariet arrangeras varje år av Östra Sveriges Luftvårdsförbund i syfte att öka kunskapen om luftföroreningar.

TAGGAR:

Barn
Föreläsning
Hälsa
Luftvårdsdagen
                    

Relaterade inlägg