Kontaktombud

Kontaktombud

Alla förbundets medlemsorganisationer har ett eller flera kontaktombud. Kontaktombuden är länken mellan medlemsorganisationen och förbundet, och tar fortlöpande emot information från förbundet och sprider vidare inom sin organisation. Kontaktombuden ansvarar även för den årliga uppdateringen av förbundets utsläppsdatabas (emmissionsdatabas).

Kontaktombudsträff 2020

Kontaktombudsträff kommer under 2020 övergår från att vara två halvdagar till att bli en heldag. Detta hoppas vi ska underlätta för kontaktombuden vad gäller resa mm. Datum för hösten 2020 är 25 september kl 10.00-15.00. Vi kommer hålla till i Stockholm för att underlätta för resor från alla geografiska områden för vår medlemmar. Synpunkter på ändringar är välkomna och tas emot av kansliet.

Beredningsgruppen tillsammans med kansliet arrangerar Regionala Luftvårdsdagen som är en heldag för medlemmarnas kontaktombud, styrelsen samt allmänheten och verksamma inom luftvårdsarbete vid intresse.

Datum för Regionala Luftvårdsdagen 8 maj kl 10.00-15.00!

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Officia ad odio, dolorum possimus quaerat adipisci iste obcaecati est corrupti vitae aut molestiae quas distinctio labore perferendis? Architecto vel earum tenetur?

Click Here