Hur förhåller sig WHOs nya skärpta riktlinjer för luftkvalitet sig till senaste forskning om hälsoeffekter? header background.

Hur förhåller sig WHOs nya skärpta riktlinjer för luftkvalitet sig till senaste forskning om hälsoeffekter?

2022-03-21 10:29:10

författare: frida

Petter Ljungman, Docent vid IMM (Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet) ger en genomgång om senaste om hälsokonsekvenser av exponering av luftföroreningar samt kopplar in hur WHOs nya riktlinjer förhåller sig till hälsoeffekterna.

Petter Ljungman ifrån IMM (Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet) berättar om luftföroreningarnas effekter på hälsan och kopplar an till att WHO har under 2021 publicerat nya riktlinjer att förhålla sig till. På fjärdeplats över riskfaktorer för dödsfall hittar vi luftföroreningar och dessa nya riktlinjer är väsentligt skarpare än tidigare riktlinjer. Framöver kommer detta påverka båda EU direktiv för luftföroreningar och i förlängningen kram på länders arbete. Lyssna och kontakta gärna oss eller Petter Ljungman vid frågor.

https://www.youtube.com/watch?v=1f7jc22ENFQ

TAGGAR:

folkhälsa
Föreläsning
Hälsa
Luftvård
                    

Relaterade inlägg