Bullerskärmar som åtgärd mot höga halter av luftföroreningar header background.

Bullerskärmar som åtgärd mot höga halter av luftföroreningar

2022-03-28 11:16:29

författare: frida

Christer Johansson, SLB-analys och Stockholms universitet föreläser om bullerskärmars effekt på spridning av luftföroreningar.

https://www.youtube.com/watch?v=Gbkdfg_fGfg

TAGGAR:

folkhälsa
Föreläsning
Hälsa
Luftvård
                    

Relaterade inlägg