Hållbar stadsutveckling med god luftkvalitet header background.

Hållbar stadsutveckling med god luftkvalitet

2021-10-25 13:02:07

författare: frida

Kontaktombudsmötet 14 oktober 2021 hade vi bjudet in Jenny Lindén ifrån IVL som presenterade rapporten "Hållbar stadsutveckling -god luftkvalitet i framtidens täta och gröna städer? Rapporten kan du ta del av här.

https://www.youtube.com/watch?v=dG-l_t8cJI0

TAGGAR:

folkhälsa
Föreläsning
Hälsa
Luftvård
                    

Relaterade inlägg