Utbildningsdag för förbundets medlemmar header background.

Utbildningsdag för förbundets medlemmar

Mar
24
DATUM: 24 Mar 2023
Utbildningsdag för förbundets medlemmar image.

Det som tidigare kallades kontaktombudsmöte går nu under namnet Utbildningsdag för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds medlemmar.

Styrelseledamöter och kontaktpersoner uppmanas delta.

Länk till mötet skickas ut några dagar till alla på maillista. Programmet har skickats ut per mail. Ingen anmälan behövs och medlemmar kan skicka vidare länk internt om flera önskar delta.

För frågor kontakta förbundssekreterare Frida Eik Öhman, frida.eik-ohman@storsthlm.se

TAGGAR:

Föreläsning
Hälsa