Utbildningsdagar om hälsorisker av brandrök 14 och 28 oktober header background.

Utbildningsdagar om hälsorisker av brandrök 14 och 28 oktober

Oct
28
DATUM: 28 Oct 2022
Utbildningsdagar om hälsorisker av brandrök 14 och 28 oktober image.

Det som tidigare kallades kontaktombudsmöte går nu under namnet Utbildningsdag för Östra Sveriges Luftvårdsförbunds medlemmar.

Hösten 2022 kommer temat vara samverkan vid bränder med fokus på hälsorisker från brandrök.

Denna gång delar vi upp det hela på två halvdagar för att få med de personer vi önskar ha med på programmet.

Ta del av programmet nedan.

Arrangemanget är internt och endast för medlemmar.

Styrelseledamöter och kontaktpersoner uppmanas delta.

Länk till mötet skickas ut några dagar till alla på maillista. Ingen anmälan behövs och medlemmar kan skicka vidare länk internt om flera önskar delta.

För frågor kontakta förbundssekreterare Frida Eik Öhman, frida.eik-ohman@storsthlm.se

TAGGAR:

Föreläsning
Hälsa