Kontaktombudsmöte hösten 2020 header background.

Kontaktombudsmöte hösten 2020

Sep
25
DATUM: 25 Sep 2020
PLATS: Stockholm
Kontaktombudsmöte hösten 2020 image.

Datum: 25 september
Tid: 10.30-11.45
Plats: Digitalt med utsänd länk i program
Anmälan: mail till frida.eik-ohman@storsthlm.se

Alla förbundets medlemsorganisationer har ett eller flera kontaktombud. Kontaktombuden är länken mellan medlemsorganisationen och förbundet, och tar fortlöpande emot information från förbundet och sprider vidare inom sin organisation. Kontaktombuden ansvarar även för den årliga uppdateringen av förbundets utsläppsdatabas (emmissionsdatabas).

Beredningsgruppen tillsammans med kansliet arrangerar Regionala Luftvårdsdagen som är en heldag för medlemmarnas kontaktombud, styrelsen samt allmänheten och verksamma inom luftvårdsarbete vid intresse.

Program nedladdningsbart pdf>>

Syftet med kontaktombudsträffarna är att vara ett forum för ny kunskap inom ämnesfältet där föreläsningar från externa såväl som interna experter bidrar. För förbundets medlemmar ser vi möjligheten att diskutera aktuella frågeställningar och att från mötena ta med sig informationen om aktuella frågor inom förbundet och inom ämnesfältet vidare tillbaka till sin kommun. 

Presentationerna från kontaktombudsträffen kommer finnas här i efterhand. Vi kommer också göra vårt yttersta för att göra en inspelning av föreläsningarna med kvalité för medlemmar att ta del av i efterhand. En länk till denna film kommer att läggas upp här.

SLB-analys genomför en utbildning i hur emissionsdatabasen ska uppdateras.

Utbildningen riktar sig till de som årligen ansvarar för inläggning av emissionsdata (utsläppsdata) för kommunen.

Presentationerna från kontaktombudsmöten och andra föreläsningstillfällen hittar du här på hemsidan.

TAGGAR:

Föreläsning
Kontaktombud