Kontaktombudsmöte header background.

Kontaktombudsmöte

Oct
14
DATUM: 14 Oct 2021
Kontaktombudsmöte image.

Obs. Datumet har ändras till 14 oktober

Tema: ”Tredje gaturum” och vegetation

Tid: 09.00-11.30.  Utbildning för kontaktombud kl 13.00-14.00
Plats: digitalt

9.00 Välkommen Incheckning
9.15-9.45                      Jenny Lindén (IVL) presenterar rapporten ”Hållbar stadsutveckling - god luftkvalitet i framtidens täta och gröna städer?”
9.45-10.15                    Frågor
10.15-10.30                   Paus
10.30-11.15                   Beatrice Säll ifrån SLB-analys berättar om tilläggsprogramsförslaget; e-utbildning för kontaktombud
11.15-11.30                   Diskussion utifrån frågorna: 1) Vad finns det för gröna gaturum i dag antingen som ni känner till eller i era kommuner/ regioner 2) Har ni planer på att skapa? Utmaningar?

Kontakta gärna planavdelning i egna kommunen (om du representerar en kommun). Vi välkomnar också kontaktombud från planavdelning.

Diskussion utifrån på förhand utskickade frågor.

13.00-14.00                   SLB-analys håller utbildning i uppdatering av emissionsdatabasen.

Inbjudan skickas ut till alla kontaktombud med länk till mötet. Även styrelse bjuds in.

TAGGAR: