Social hållbarhet & luftkvalitet header background.

Social hållbarhet & luftkvalitet

2020-11-25 11:29:32

författare: oslvf

Social hållbarhet & luftkvalitet image.

Flera försöker belysa som vi på Regionala Luftvårdsdagen 2020, att luftvårdsfrågor handlar om social hållbarhet. Intressant och framåtblickande artikel att ta del av här under!

https://airqualitynews.com/2020/10/13/exploring-the-link-between-air-pollution-and-inequality/?fbclid=IwAR08EwfzcATT5kW5KCYYExm8FCf-jEo-rx21O-jchsXCNXOBuA3h6WanSBUTAGGAR:

Hälsa
                    

Tidigare luftvårdsdagar