Luftvårdsfrågorna i planprocessen header background.

Luftvårdsfrågorna i planprocessen

2020-11-25 12:08:31

författare: oslvf

Luftvårdsfrågorna i planprocessen image.

Hösten 2020 var målet för kontaktombudsträffen, den 25 september att ta reda på medlemmarnas processer vad gäller luftvårdsfrågor och hur de implementeras i planavdelningens arbete. Här kan du ta del av presentationer. Dessa presentationer efterföljdes av interna diskussioner.

https://youtu.be/e1pclNeb1mA
https://youtu.be/e1pclNeb1mATAGGAR:

Föreläsning
Hälsa
Kontaktombud
                    

Tidigare luftvårdsdagar